Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarin u samen met uw werkgever besluit om uw contract te ontbinden. Het wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. In dit document staat algemene informatie, maar ook een reden van ontslag en uw vergoeding. Uw werkgever kan een voorstel doen om uw contract te ontbinden met een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat alle afspraken hierin goed geformuleerd zijn. Als het document definitief is kan u er niet meer onderuit. Daarnaast is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst ervoor zorgt dat u recht blijft behouden op de WW-uitkering. Als u geen recht meer heeft op de uitkering dan kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Bent u verplicht te tekenen?

Nee u bent helemaal niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het voorstel of als u gewoon niet ontslagen wil worden. De werkgever zal dan via andere wegen moeten proberen om uw contract te ontbinden. Dit is vaak lastiger als een vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever kan u alleen wel mentaal onder druk zetten waardoor u toch tekent. Het is belangrijk dat u hierna direct contact met ons opneemt. U heeft namelijk een bedenktijd van 14 dagen. Dit moet ook in de overeenkomst staan. Heeft u geen bedenktijd? Dan heeft u volgens de wet zelfs recht op 3 weken. Wij kunnen vervolgens helpen om de afspraken ongedaan te maken.

Inhoud van de overeenkomst

In de vaststellingsovereenkomst moeten een aantal afspraken staan. Bijvoorbeeld de reden van het ontslag, persoonlijke gegevens, functie, ontslagvergoeding en afspraken. Het is belangrijk om goed na te denken over de afspraken die je samen gaat maken. Als de bedenktijd verlopen is zal de overeenkomst definitief zijn. Dit wil zeggen dat niemand de inhoud meer kan wijzigen of aanvechten via de rechter. Wij helpen u eventueel graag om na te denken over de inhoud en formulering. Het is belangrijk dat de reden bijvoorbeeld neutraal geformuleerd wordt. U behoud dan het recht op de WW-uitkering. Vraag gerust advies aan onze advocaten bij zo’n overeenkomst.

Vergoeding en afspraken

U kan in een vaststellingsovereenkomst ook afspraken maken over de vergoeding. Meestal heeft de werkgever al een transitievergoeding opgenomen. Ga ervanuit dat dit altijd een bodemprijs is. U kan er meer uithalen door als tactiek te gebruiken dat een rechtszaak meer geld kost. U kan ook nog andere afspraken opnemen. Bijvoorbeeld dat het concurrentiebeding verleden tijd is. Of dat u de kosten van uw advocaat graag door de werkgever wil laten betalen. U hoeft u niet bezwaart te voelen om dit te vragen. Uw werkgever wil graag aan uw ontslag meewerken en daar staat wel iets tegenover. Het is belangrijk om vooral nu de afspraken te maken want u kan dit later niet meer wijzigen. Maak ook afspraken over de doorbetaling van de loon tot de ontslagdatum en hou rekening met het opzegtermijn. Onze advocaten helpen u graag met advies oer het opstellen van de overeenkomst zodat deze helemaal klopt en u overal recht op heeft. Laat u gerust vrijblijvend informeren over de mogelijkheden in uw situatie.