Uitkering na ontslag

Als u ontslagen bent heeft dit altijd grote financiële gevolgen. U wil liever ook niet ontslagen worden, maar soms komt u er eenmaal voor te staan. Het is voor uzelf belangrijk om te weten of u wel recht heeft op een uitkering na ontslag. U moet hiervoor niet verwijtbaar ontslagen zijn. Alleen als uw werkgever van u af wil kan hij van alles uithalen om u wel verwijtbaar te laten ontslaan. Het is belangrijk dat u zelf niet laat saboteren en direct juridisch contact opneemt. Zelfs als uw werkgever beweert dat hij alles voor u gaat regelen. Dit wil nog niet zeggen dat alles ook echt netjes geregeld wordt. Zelfs als u een nette vaststellingsovereenkomst ontvangt met een financiële vergoeding is het slim om dit te laten nakijken!

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is het logisch dat u twijfelt. U bent tenslotte zelf akkoord gegaan met uw ontslag om verdere problemen te voorkomen. Heeft u dan nog wel recht op een uitkering? Dit is heel erg afhankelijk van de manier waarop de overeenkomst is opgesteld. Als de overeenkomst niet correct is opgesteld kan er naar voren komen dat u nergens recht op heeft. Dit is een hard gelag want u kan de overeenkomst niet meer wijzigen. Ons advies is daarom om altijd een jurist in te schakelen. Een jurist kan voor u controleren of er een neutrale reden staat in de vaststellingsovereenkomst. Als dit zo is heeft u wel recht op een uitkering.

Vanaf wanneer bent u verwijtbaar werkeloos?

Officieel heeft u geen recht meer op de WW als u verwijtbaar werkeloos bent. Dit bent u bijvoorbeeld als u zelf ontslag genomen heeft. Of als u op staande voet ontslagen bent. U heeft namelijk iets gedaan waarvan u vooraf kon weten dat u ontslagen kon worden. In dit geval bent u verwijtbaar werkeloos en heeft u nergens meer recht op. Soms bent u ook verwijtbaar werkeloos als u heeft ingestemd met uw ontslag. Hierover staat bovenaan een stukje onder het kopje met wederzijds goedvinden.

Het opzegtermijn

Het is ook belangrijk dat er rekening gehouden wordt met het wettelijke opzegtermijn. Anders kan u een paar maanden geen recht hebben op een uitkering. U ontvangt dan pas uw uitkering als het opzegtermijn is afgelopen. Stel er is een opzegtermijn in uw huidige overeenkomst van een maand. Half september tekent u een vaststellingsovereenkomst die per 1 oktober ingaat. U krijgt dan pas vanaf 1 november uw uitkering. U kan dit oplossen door af te spreken dat u per 1 oktober stopt met werken, maar uw loon tot 1 november wordt doorbetaalt. Of uw werkgever betaalt u gewoon een hogere transitievergoeding.

Advies over een ontslag met behoud uitkering

Het is belangrijk dat u goed advies inwint als er een mogelijk ontslag aan zit te komen. Laat alles goed nakijken en ga niet zomaar ergens mee akkoord zonder dat een jurist het gezien heeft. U kan zo veel financiële ellende voorkomen als later blijkt dat u nergens meer recht op heeft.