Ontslag wegens verstoorde werkrelatie

Binnen een bedrijf werkt u altijd samen aan projecten of andere zaken. Het is belangrijk dat deze samenwerking goed verloopt. Helaas kan er iets gebeuren waardoor de samenwerking niet meer prettig verloopt. Dit wordt ook wel een verstoorde werkrelatie genoemd. Een werkgever kan besluiten om u te ontslaan omdat de werkrelatie niet meer lekker verloopt. Een ontslag wegens verstoorde werkrelatie hoeft alleen niet altijd rechtsgeldig te zijn. Bijvoorbeeld als u jaren van trouwe dienst heeft en u ineens ontslagen wordt door één incident. Mocht u in zo’n situatie terecht komen dan kan u juridisch advies inwinnen. Wij helpen u graag om vrijblijvend te kijken naar uw situatie.

Bewijzen van verstoorde werkrelatie

Het is belangrijk dat er bij een ontslag wegens verstoorde werkrelatie bewijzen zijn. Een werkgever moet bewijzen waarom de werkrelatie verstoord is. Wat is er gebeurt dat zo ernstig is dat een relatie na zoveel jaar verstoord is? Vooral als u altijd prima kon samenwerken kan er niet iets veranderen dat zoveel impact heeft. Een werkgever moet dus met sluitende bewijzen komen waardoor een kantonrechter akkoord gaat met een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet niet alleen aangeven waarom de relatie verstoord is, maar ook wat voor een effect dit heeft op het werk. De werkgever moet ook aantonen dat er werk gemaakt is om de relatie te herstellen, maar dat dit niet gelukt is. Er moet daarnaast ook geen optie zijn om een werknemer te herplaatsen. Deze bewijzen moeten allemaal belastend genoeg zijn voordat een kantonrechter akkoord gaat.

Er mag niet zomaar overgegaan worden op een ontslag

Zoals u al leest mag een werkgever niet zomaar overgaan tot een ontslag. Dit moet wel overwogen zijn. Het conflict moet al langer spelen en er moet echt naar een oplossing gezocht zijn. Gewoon een keer een gesprek voeren waar volgens de werkgever niets uit voorgekomen is kan geen oplossing zijn. U moet hierbij denken aan mediation waarbij een onafhankelijke partij een oplossing gaat zoeken. Daarnaast moet alles gedocumenteerd zijn het personeelsdossier. Het moet ook duidelijk zijn dat het niet om een klein incident gaat. Een kleine verstoring in de werkrelatie mag nooit een reden zijn om iemand te ontslaan. De reden moet negatief zijn en duidelijk effect hebben op uw werkzaamheden. U kan bijvoorbeeld door de verstoorde arbeidsrelatie niet meer goed functioneren.

Ontslag aanvragen

Een werkgever kan op twee manieren een ontslag aanvragen. De werkgever kan vragen aan de kantonrechter om de overeenkomst te ontbinden. U kan ook samen besluit om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst komt u samen overeen dat u het contract ontbind. In beide gevallen is het slim om juridische hulp in te schakelen. Bij een vaststellingsovereenkomst kunnen we kijken of deze juist is opgesteld en u nog wel recht heeft op een WW-uitkering. We kunnen u bij de kantonrechter natuurlijk helpen om een ontslag te voorkomen. Informeer gerust naar de mogelijkheden door vrijblijvend contact met ons op te nemen.