Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Een ontslag om bedrijfseconomische redenen heeft altijd de oorzaak dat het beëindigen van uw dienstverband een laatste redmiddel is voor het bedrijf. Als u niet ontslagen wordt zou dit een faillissement kunnen betekenen. Om een faillissement te voorkomen wordt iemand ontslagen op basis van bedrijfseconomische redenen. Vaak wordt er aan u als werknemer gevraagd om hieraan mee te werken. In ruil hiervoor kan u verwachten dat de werkgever u tegemoet komt. Bijvoorbeeld met een transitievergoeding etc. Het is belangrijk om altijd juridisch advies in te schakelen als u ontslagen gaat worden om bedrijfseconomische redenen. Samen kunnen we kijken wat we nog uit het beëindigen van het dienstverband kunnen halen.

Wanneer mag u ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen?

Er zijn een aantal oorzaken wanneer u ontslag mag worden om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld als de hoeveelheid werk afneemt of als de gemeente een subsidie stopt waaruit uw loon betaalt wordt. Of als er een technologische verandering plaatsvind waardoor uw functie overbodig wordt. Een verhuizing van een bedrijf kan ook een oorzaak zijn. Bijvoorbeeld als een bedrijf naar het buitenland verplaatst en u dus niet meer kan werken op de huidige locatie. Dit zijn allemaal redenen waarom een ontslag om bedrijfseconomische redenen aangevraagd kan worden.

Een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen

Meestal volgt er een officiële reorganisatie bij een ontslag bij bedrijfseconomische redenen. Uw werkgever moet een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV zal aan uw werkgever vragen om een lijst te maken op basis van een afspiegelingsbeginsel. Hiermee maakt de werkgever een selectie van personeelsleden op basis van leeftijd en contractduur. Zo wordt er binnen elke leeftijdscategorie iemand ontslagen. De werkgever mag dus niet zelf bepalen wie er weg moet. Hier gaat het vaak fout. U wordt bijvoorbeeld geselecteerd terwijl officieel uw collega weg zou moeten. In dit geval kan u het ontslag altijd aanvechten.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Het kan ook dat uw werkgever probeert om de beëindiging van het dienstverband zonder het UWV te regelen. U kan ineens op kantoor geroepen worden en uw werkgever kan mededelen dat het niet goed gaat met het bedrijf. Dit is de reden dat u ontslagen gaat worden. De werkgever heeft al een vaststellingsovereenkomst klaarliggen en vraagt u deze direct te tekenen. Dien altijd het verzoek in dat u er over na wil denken zelfs als uw werkgever u onder druk zet. Als u met een vaststellingsovereenkomst akkoord gaat tekent u voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Als deze duidelijk geformuleerd is op basis van bedrijfseconomische redenen behoud u gewoon uw recht op een WW-uitkering. U kan ook gewoon om een transitievergoeding vragen want u heeft hier recht op. Win gerust informatie in van onze juristen als u vragen heeft over een bedrijfseconomisch ontslag.

Vraag om advies bij een bedrijfseconomisch ontslag

Het kan goed dat u twijfels heeft of een bedrijfseconomisch ontslag wel terecht is. Vraag gerust om een vrijblijvend advies als u twijfels heeft. Wij kijken graag naar de reden en oorzaak van het beëindigen van het dienstverband. Op basis hiervan kunnen wij een advies geven om de beslissing alsnog ongedaan te maken.