Dreigend ontslag

Het is belangrijk om bij een dreigend ontslag alvast stappen te gaan ondernemen. Het is belangrijk om uzelf zo goed mogelijk voor te bereiden op een dreigend ontslag. U kan zo proberen te voorkomen dat u de gene bent die ontslagen wordt. U kan ook alvast juridisch advies inwinnen wat u precies moet doen als het moment zover is. Onze juristen staan alvast voor u klaar om u van advies te voorzien bij een dreigend ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden ziet u vaak al een tijdje aankomen. U heeft er al gesprekken over gehad. Uw werkgever kan u al vooraf mededelen dat hij een vaststellingsovereenkomst laat opmaken. Vraag altijd om het voorstel schriftelijk te laten opstellen. Het is belangrijk om alle afspraken op papier te hebben staan. Laat dit document eerst goed doorlezen door een jurist. U weet dan zeker wat de afspraken zijn en wat u hieraan kan doen. Neem vooral de tijd om afspraken te maken en laat u niet dwingen tot een handtekening. Vraag altijd om advies want een verkeerde keuze kan grote financiƫle gevolgen hebben.

Op staande voet

Heeft uw werkgever u op staande voet ontslagen? Maak hier direct werk van en teken meteen bezwaar aan. Tijd kost u serieus geld omdat u geen recht heeft op een uitkering of vergoeding. U heeft ook per direct geen recht meer op loon. Het is belangrijk om direct juridisch advies in te schakelen voor hulp. Maak meteen schriftelijk bezwaar en zorg ervoor dat u deze aangetekend verstuurd.

Ga niet zomaar vrijwillig akkoord met een ontslag

Werknemers zijn lang niet altijd goed op de hoogte van hun rechten en plichten. Ze denken dat ze vaak wel akkoord moeten gaan met hun ontslag. Ze zijn bang dat als ze dit niet doen dat ze nergens meer recht op hebben. Of de werkgever zet ze onder druk door te laten weten dat al hun rechten vervallen. Ga nooit zomaar direct vrijwillig akkoord maar win informatie in. Er zijn genoeg redenen te bedenken waardoor uw werkgever u helemaal niet mag ontslaan. U loopt juist gevaar als u zomaar akkoord gaat. Bijvoorbeeld als uw werkgever ineens opgeschreven heeft dat u alles aan uzelf te wijten heeft. Als dit zo is heeft u direct nergens meer recht op.

Juridisch advies bij een dreigend ontslag

Het is slim om altijd direct juridisch advies in te winnen. De ontbinding van een dienstverband heeft meestal grote gevolgen. Het is belangrijk dat u weet waar u staat. Het eerste advies en gesprek is altijd gratis. De kosten voor het behandelen van uw zaak kunnen we verhalen op uw werkgever. Uw werkgever is tenslotte de gene die uw dienstverband wil beƫindigen. U hoeft u dus geen zorgen te maken over de onkosten. Wij staan u graag bij om bijvoorbeeld te onderhandelen over uw rechten en de plichten van uw werkgever. Of om een ontbinding aan te vechten bij de kantonrechter. Aarzel vooral niet en neem contact met ons op.