Home

Een ontslag is nooit leuk alleen het is belangrijk om door de emoties heen helder te blijven denken. Ondanks dat u vreest voor uw inkomen en toekomst is het belangrijk om snel te handelen. De meeste werknemers accepteren het ontslag gewoon omdat ze bang zijn voor verdere gevolgen. Alleen het is de laatste jaren steeds weer opnieuw gebleken dat er veel meer uit uw ontslag te halen valt. Onze juristen helpen u graag om te kijken wat er in uw situatie mogelijk is. Wij kunnen een hogere vergoeding regelen of misschien zelfs voorkomen dat uw contract ontbonden wordt. Meer weten? Kijk bij de jurist arbeidsrecht

De reden van het ontbinden van uw arbeidsovereenkomst

Het is belangrijk om eerst te kijken wat de reden is voor het ontslag. Dit hoef lang niet altijd aan uzelf te liggen. Er kunnen bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen zijn of een reorganisatie. Er kan ook spraken zijn van een dringende reden. Bijvoorbeeld omdat u betrokken bent bij een diefstal, fraude, seksuele intimidatie of grove belediging. In dit soort situaties lijkt het onmogelijk om een ontslag aan te vechten. Dit hoeft alleen niet! Het is een ingrijpende situatie waarbij u het recht op een WW-uitkering kan verliezen. Het is dan belangrijk om dit aan te vechten zodat u wel het recht op een uitkering behoud.

 

Bedrijfseconomische redenen

Een bedrijf kan financieel in de problemen komen. De enige manier om nog te overleven is door personeel weg te sturen. Dit kan op twee manieren. Ze kunnen een vergunning aanvragen bij het UWV. Of ze kunnen in overleg met een personeelslid bepalen om het contract te stoppen. Dit wordt ook wel met wederzijds goedvinden genoemd. Hierbij wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt om alles te regelen. Vaak kan u een betere deal sluiten met een overeenkomst dan via het UWV. Het is alleen wel belangrijk dat alles goed wordt opgesteld. Anders heeft nu namelijk geen recht meer op een uitkering.

 

De ontslagprocedure

De werkgever kan verschillende ontslagprocedures volgen. Bij een bedrijfseconomische reden of ziekte zal alles geregeld worden via het UWV. Bij andere redenen wordt er altijd een aanvraag gedaan bij de kantonrechter. Tenzij beide er zelf uit kunnen komen met een vaststellingsovereenkomst. De procedure verloopt meestal schriftelijk. Het is belangrijk om altijd juridische hulp in te schakelen om uw verweer op papier te zetten. Soms mag u het verweer ook mondeling komen toelichten bij de kantonrechter.

 

Vraag om juridisch advies

Aarzel vooral niet om juridisch advies in te schakelen bij een mogelijk ontslag. Wij kunnen naar uw situatie kijken en eventueel alles ongedaan maken. Zelfs een ontslag op staande voet hoeft niet definitief het einde te betekenen. Wij kunnen dit terugdraaien naar een vaststellingsovereenkomst. Meer uitleg over de vaststellingsovereenkomst. U behoud zo gewoon het recht op uw uitkering en u heeft misschien zelfs recht op een transitievergoeding. De kosten van de jurist kunnen we verhalen op uw werkgever. Aarzel dus vooral niet om naar uw situatie te laten kijken. Ons eerste advies is geheel vrijblijvend en we maken direct kenbaar wat er mogelijk is. U kan vervolgens zelf besluiten welke stappen u gaat nemen om het besluit van uw werkgever aan te vechten!